FLEXUM THERMAL&SPA HÁZIREND

A fürdő bármely szolgáltatásának megvásárlásával a vendég a Házirendben foglaltakat tudomásul veszi és a Flexum Thermál&Spa Gyógyfürdőre vonatkozó egyéb jogszabályokkal, illetve a fürdő egyéb rendelkezéseivel, előírásaival egyetemben elfogadottnak tekinti. A nyitvatartás rendjéről és az érvényben lévő árakról a bejárat mellett elhelyezett tábla, illetve az árlista tájékoztat. Záróra után minden vendégnek kötelessége elhagyni a fürdő területét.

 1. A Fürdő területére csak érvényes belépővel lehet belépni. Az erről szóló nyugtát/számlát mindenki köteles megőrizni, míg a létesítményben tartózkodik.
 2. A fürdő területére történő belépés és a szolgáltatások igénybevétele, és a pihenőágyak használata a vendégek számára érkezési sorrendben történik. Pihenőágyak a fürdő területén korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az ebből eredő kellemetlenségekért felelősséget nem vállalunk. A medencék mellett és a pihenőkben lévő pihenőágyakat füves területre levinni szigorúan tilos! Ott csak az erre a célra kihelyezett ágyakat szabad használni!
 3. A pénztárnál kiállított belépő „óra” csak a kiállítás napján érvényes és napi egyszeri belépésre jogosít. Vissza nem váltható, másra át nem ruházható. Az elveszett belépő óráért vendégeink 3000,- Ft pótdíjat kötelesek fizetni.
 4. A fürdőt és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és veszélyére használhatja. Ez kiváltképpen vonatkozik az úszómedencék mélyvízi részeire, a csúszdákra, továbbá a játék- és tornaszerekre. A fürdő területén tilos olyan játékot játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, amely a saját vagy más testi épségét veszélyezteti, a fürdőzők nyugalmát zavarja.
 5. A vendég hibájából, a létesítmények nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért, sérülésekért, károkért nem vállalunk felelősséget.
 6. A Fürdő területére állatot behozni tilos!
 7. A fürdő hibáján kívül felmerülő technikai okok miatt (pl. bankterminálok hibája, áramszünet, vendégek által okozott káresemény – pl. vízszennyezés, stb.) felelősséget nem vállalunk.
 8. Kedvezmények igénybevételét belső utasításaink szabályozzák, ezek betartása a pénztárosok kötelessége és felelőssége. Kedvezmények utólagos – azaz jegyvásárlás vagy pénztártól való távozás utáni – igénybevételére nincs lehetőség.
 9. Az ajándékutalványok készpénzre nem válthatók, értékükből készpénz vissza nem adható, más szolgáltatásra nem cserélhető. Az ajándékutalvány az érvényességi időn túl nem használható fel.
 10. Az öltözőszekrényben elhelyezett, illetve a fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 11. 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében tartózkodhatnak a Fürdő területén és kizárólag a felnőtt felelősségére és annak állandó felügyelete mellett használhatják a fürdő szolgáltatásait, játékait.
 12. A gyermekcsoportok vezetői felelősek a Fürdő területén a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért. A gyermekcsoportok vezetőinek, kísérőinek fokozott figyelmet kell fordítaniuk az általuk vezetett gyermekek élet-, baleset- és vagyonbiztonságára.
 13. A szaunavilág fürdőruha és fürdőruha nélküli viseletével használható terület.
 14. 12 éven aluli gyermekek a Szauna-világba nem léphetnek.
 15. A Szauna-világban csendet kérünk! A nyugodt pihenés érdekében műszaki cikkeket (mobiltelefon, laptop, okostelefon, kamera, fényképezőgép, stb.) tilos a Szauna-világba bevinni még kikapcsolt állapotban is!
 16. 14 éven aluliak nem vehetik igénybe a gyógymedencét, kizárólag írásos orvosi javaslatra, betartva a gyógymedence-használatra vonatkozó egyéb szabályokat (csend, tartózkodási idő, stb.)
 17. Csúszdáink, szaunavilágunk, gyógykezeléseink és gyógymedencéink használatát külön házirend, egyéb szabványok, tájékoztató táblák, belső utasítások is szabályozzák. Ezekről az úszó- és szaunamestereknél, illetve a kihelyezett táblákról tájékozódhatnak.
 18. A gyógymedencék használata ellenjavallt: súlyos szív, keringési és légzési elégtelenség, inkontinencia, rosszindulatú daganatos megbetegedés, akut gyulladásos megbetegedés, tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, és terhesség esetén. A gyógyvízben ajánlott leghosszabb tartózkodási idő: max. naponta 3 x 20 perc.
 19. Medencékben fürdeni, úszni CSAK fürdőruhában szabad. Amennyiben más textíliát visel úgy az úszómesternek jogában áll Önt a medencéből kitiltani. Medencékben papucsban vagy más lábbeliben tartózkodni szigorúan TILOS!
 20. A fürdőt nem vehetik igénybe: lázas betegek, fertőző betegek, akiknek váladékozó, nyílt sebük van, ittas vendégek, elhanyagolt állapotú, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
 21. Hangoskodással és erkölcstelen viselkedéssel ne zavarják a vendégek nyugalmát!
 22. Az úszómesterek illetve medenceőrök útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani! A medencék és csúszdák mellett elhelyezett tájékoztató és tiltó táblák minden vendég számára kötelező érvényűek!
 23. A fürdő területén a papucs használata kötelező. Kérjük, legyenek különös tekintettel arra,hogy a medencék környékén a kövezet nedves lehet, így nagyobb az elcsúszás veszélye. Kérjük,fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!
 24. Balesetek elkerülése érdekében kérjük, fokozottan figyeljenek egymás testi épségére!
 25. A medencék használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező! Ezt előzze meg az öltőzőben alapos, szappanos mosakodás – különös figyelemmel a testhajlatokra! Fokozottan felhívjuk vendégeink figyelmét az öltözőkabinok használatára. A meztelenség nem megengedett az öltözőkben valamint a folyosókon: jó erkölcsbe ütköző cselekedetnek minősül. Fürdőruha nélküli viselet CSAK a zárt zuhanyzókban és a szaunában megengedett!
 26. A medencék széléről vízbe ugrani tilos. Labdázni csak az arra kijelölt medencékben lehet!
 27. Lezárt területre, service helyiségekbe belépni TILOS!
 28. Dohányzás és étkezés csak a kijelölt helyeken megengedett. A medencetérben, medencében ételt, italt fogyasztani, ide üvegtárgyat bevinni TILOS!
 29. A fürdő tulajdonát képező tárgyakat a fürdő területéről kivinni szigorúan tilos!
 30. A talált tárgyakat a pénztárban kérjük leadni, melyet Kollégáink jegyzékbe vesznek. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolnia.
 31. Berendezések karbantartása, műszaki probléma, vis maior esetén a fürdő a kártérítés felelősségét kizárja.
 32. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenléte – kérjük jelezzék a személyzetnek, akik a megfelelő szabályzat alapján kötelesek haladéktalanul intézkedni. Rendkívüli eseménynél a személyzet utasításait szigorúan be kell tartani.
 33. A Házirend betartása minden a fürdő területén tartózkodó vendégre nézve kötelező. Aki házirendet nem tartja be, illetve a fürdő berendezéseit szándékosan megrongálja vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a fürdő területéről eltávolítható, tőle a személyzet a fürdő szolgáltatásait megtagadhatja, ellene a szükséges eljárást a fürdő megindítja. Ez esetben a megváltott belépőjegy vagy a megvásárolt szolgáltatás ellenértékére a vendég nem tarthat igényt.
 34. A parkolót mindenki saját felelősségére használhatja! Az autóból eltulajdonított tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállal a Fürdő!
 35. A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartását illetően, a Fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan kifogást vagy elismerést tehetnek a pénztárban erre a célra elhelyezett panaszkönyvben. A fürdő vezetése a panaszt, észrevételt, javaslatot kötelezően kivizsgálja, megválaszolja

A mai naptól (2024.03.24.) a 3. élménymedencénk előre láthatólag 1,5 hónapig felújítási feladatok miatt zárva tart!

Megértésüket köszönjük!