Vážení hosté

Naše sauny jsou určeny k relaxaci a podpoře zdraví a dodržování předpisů je především pro vaše pohodlí, bezpečnost a čistotu. Zakoupením vstupenky do sauny souhlasíte s pravidly a provozním řádem sauny.

Dodržování těchto pravidel a předpisů je povinné pro všechny zaměstnance lázní, lázeňské hosty a všechny osoby, které vstupují do lázeňského areálu. Pravidla saunování jsou součástí obecných pravidel lázní. V případě porušení pravidel může být služba odmítnuta a v případě škody mohou lázně požadovat náhradu.

 1. Sauny je možné využívat během otevírací doby lázní po zaplacení vstupného. Vstupenka je platná pouze v den zakoupení a musí být uschována až do odchodu pro případnou kontrolu a na požádání předložena.
 2. Využívání služeb sauny je na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Služby lze využívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
 3. Do sauny nesmějí lidé, kteří jsou opilí, mají otevřené rány, trpí kožními nebo infekčními chorobami, mají horečku, jsou pod vlivem drog nebo jiných omamných látek. Saunu by také neměli používat lidé trpící vysokým krevním tlakem nebo kardiovaskulárními chorobami.
 4. Dětem mladším 14 let je vstup do sauny zakázán.
 5. Podlahy v saunách a parních lázních mohou být velmi mokré, proto dbejte na riziko uklouznutí.
 6. Před saunováním se osprchujte. Po sprchování se osušte ručníkem.
 7. Do saun a parních lázní NENOSTE křehké předměty ani nic, co by mohlo způsobit zranění!
 8. Do sauny lze vstupovat pouze v plavkách a županech a brát si sebou cestovní tašku nebo jiné zavazadlo je ZAKÁZÁNO!
 9. Je ZAKÁZÁNO jakýmkoli způsobem rušit odpočinek a relaxaci uživatelů sauny!
 10. V saunách a parních lázních je ZAKÁZÁNO jíst a pít alkohol!
 11. Pořizování fotografií a videí je ZAKÁZÁNO!
 12. Nemorální nebo urážlivé chování je ZAKÁZÁNO!
 13. Hosté sauny jsou povinni opustit prostor včas s ohledem na zavírací dobu.
 14. V prostorách saun jsou všichni hosté povinni udržovat čistotu a pořádek, základním požadavkem je rovněž kultivované chování.
 15. Lázně neodpovídají za cennosti zanechané v areálu ani za škody na majetku či osobách způsobené nedodržováním pravidel pobytu nebo nezodpovědným chováním hostů.
 16. Používání saunových ručníků je povinné a je ZAKÁZÁNO dotýkat se saunových lavic nahý. Všechny povrchy, které přicházejí do styku s tělem, musí být zakryty saunovými ručníky.
 17. Nošení plavek v saunových kabinách není povinné, pokud s tím ostatní hosté souhlasí.
 18. Z hygienických důvodů je možné bazén používat pouze po osprchování.
 19. Doporučuje se sundat šperky, protože mohou způsobit popáleniny z přehřátí.
 20. Použití speciálních saunových olejů je povoleno pouze tehdy, pokud byly předem předloženy personálu a ostatní hosté s tím souhlasili. V každém případě lze éterické oleje používat pouze po řádném zředění!
 21. Poplašný zvonek může být aktivován pouze v případě nevolnosti nebo nouze.
 22. Vezměte prosím na vědomí, že Flexum Thermal & Spa může přerušit provoz saun a parních lázní z důvodu návštěvnosti, technické poruchy nebo závady. Lázně proto nemohou poskytnout žádnou kompenzaci.
 23. Ve všech ostatních případech platí Všeobecné podmínky Flexum Thermal & Spa.
 24. Tyto Všeobecné podmínky může vedení Flexum Thermal & Spa dle svého uvážení změnit nebo doplnit.

Vážení hostia!

Rekonštruovaný wellness bazén III je otvorený!