FLEXUM GYÓGYÁSZATI KÖZPONT HÁZIREND

 1. A fürdőt magánszemélyek és OEP beutaltak vehetik igénybe.
 2. A fürdő igénybevétele csak a házirend betartásával történhet
 3. Aki a rendszabályokat nem vállalja, nem tartja be attól a fürdő vezetője a szolgáltatásokat megtagadhatja.
 4. Fertőző betegségben szenvedők a fürdőt nem látogathatják.
 5. Betegek csak orvosi javaslatra, illetve orvosi beutaló alapján vehetik igénybe a speciális szolgáltatásokat.
 6. A kezeléseket kezelőlappal,szakorvos előírása alapján szabad elvégezni. A kezelő a szolgáltatásokat csak szigorúan az orvosi utasítások szerint végezheti, azokon kívül sem hosszabb, sem több kezelést nem alkalmazhat.
 7. A speciális gyógyászati szolgáltatásokat magánszemélyek és külföldi állampolgárok CSAK fürdőorvos javaslati, illetve előírásai alapján vehetik igénybe.
 8. A szolgáltatásokat a Vendégek előjegyzési sorrend alapján vehetik igénybe.
 9. A jelentkezés és az előjegyzés a recepciónál történik.
 10. Elektromos kezelés alatt a beteg testén fém, ékszer/bizsu nem lehet!
 11. Elektromos kezelés után 2 óráig medence fürdőt használni nem szabad!
 12. Kezelés előtt a beteget őrizetlenül hagyni nem szabad!
 13. Ha a kezelő bármilyen rendellenességet észlel a betegnél. A mi a kezelést akadályozza, köteles a kezelőorvoshoz visszarendelni. Sürgős esetben azonnal a fürdőorvoshoz kell fordulni.
 14. A kezelő személyzet a fürdőorvos utasításait a kezelésekre vonatkozóan köteles betartani.
 15. A gyógyfürdő kezelésre jogosító utalvány árt nem ruházható és csak az utalványon illetve a kezelőlapon feltüntetett gyógytényezőre szolgálható ki az előírások szerinti időn belül. Átcserélni más gyógytényezőre még ráfizetéssel sem lehet!
 16. Azonos kezelést a beteg naponta csak egyszer vehet igénybe.
 17. Ittas személyek a fürdőt nem vehetik igénybe.
 18. Aki a közerkölcsöt sértő módon viselkedik, vagy magatartásával nyilvános botrány okozására ad alkalmat, a fürdő területéről eltávolítható. E célra a hatósági közeg is igénybe vehető.
 19. A fürdő berendezési tárgyait szándékosan megrongálja, az okozott kárt köteles megtéríteni.
 20. A gyógyfürdőben dohányozni, szeszesitalt fogyasztani és a gyógyászati részleg területén étkezni TILOS!
 21. Ételhulladékot, papírt vagy egyéb hulladékot csak a szeméttartóban szabad elhelyezni.
 22. A súlyfürdő illetve a gyógytorna medence használata előtt a zuhanyzás és lábfertőtlenítés valamint a WC használata KÖTELEZŐ!
 23. Szappanos tisztálkodás csak a zuhanyzóban megengedett.
 24. A medencébe és a gyógykádakba törékeny tárgyakat bevinni tilos!
 25. A gyógyfürdő területére állatot bevinni szigorúan TILOS!
 26. Az egész fürdő területén a WC-n kívül szükséglet elvégzése szigorúan TILOS!
 27. A kihelyezett padokat, székeket egyébfelszereléseket a helyükről elvinni, áthelyezni tilos.
 28. A nyitvatartás rend , a fürdőszolgáltatás árai és a panaszkönyv a bejáratnál illetve a recepciónál jól látható helyen ki van függesztve.
 29. Egyéb szolgáltatások nyújtása csak a pénztárnál váltott jegyek ellenében történhet, a kiadott jegy a váltás napjára érvényes.
 30. Masszírozás csak orvosi javaslat és beutaló alapján végezhető. Szemet nemiszervet masszírozni nem szabad.
 31. Gyógykádakat minden vendég után ki kell takarítani a vizet le kell cserélni. A kádat zsíroldószerrel és fertőtlenítőszerrel, súrólókefe használatával át kell tisztítani majd tiszta vízzel leöblíteni.
 32. Az iszapkezelő helyiséget minden beteg után ki kell takarítani. Az iszapkezelő ágyat tisztítószerrel, illetve fertőtlenítőszerrel át kell törölni.
 33. A fürdő területére kerékpárt behozni TILOS!
 34. Ha Betegnek a szolgáltatással annak módjával vagy a kiszolgáló személyzet magatartásával szemben kifogása merül fel, úgy azt a panaszkönyvbe bejegyezheti. A panaszkönyv a recepció mellett kifüggesztve található. A panaszt tárgyán kívül szükséges az olvasható név. Lakcím; hogy a vendéget az intézkedésről értesíteni lehessen.
 35. A beteget ért balesetet azonnal a műszakvezetőnek kell jelenteni, aki gondoskodik a balesetet szenvedett szakszerű ellátásról, a fürdőüzemi jegyzőkönyv kitöltéséről és komolyabb esetben a fürdőorvost illetve a mentőket értesíti.
 36. Ha a sérülés miatt a megvásárolt jegyre szóló szolgáltatás nem nyújtható, úgy ezt a tényt a műszakvezető – a jegy hátsó oldalán- igazolja, de 8 napon túl a jegy érvényét veszti.

A mai naptól (2024.03.24.) a 3. élménymedencénk előre láthatólag 1,5 hónapig felújítási feladatok miatt zárva tart!

Megértésüket köszönjük!